Chính sách bảo mật

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Noapp4that.org

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký thành viên, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Noapp4that.org cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

Noapp4that.org thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Tông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Noapp4that.org qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Noapp4that.org hủy các thông tin này.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Noapp4that.org có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:
• Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
• Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật bài viết mới nhất.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Noapp4that.org không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Noapp4that.org không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Noapp4that.org có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Noapp4that.org không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Noapp4that.org có thể cung cấp sản phẩm khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Noapp4that.org không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Quảng cáo của Google.

Noapp4that.org có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên Website Noapp4that.org. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Noapp4that.org cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan đến Noapp4that.org

Liên hệ với Noapp4that.org

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn hãy gửi thông tin cho Noapp4that.org qua trang Liên Hệ nhé.