Animation Team

Công nghệ đã phát triển cùng với chúng ta, song song với nhau, kể từ buổi bình minh của xã hội loài người. Nhưng tất cả những món quà mà nó ban tặng đều đi kèm với cái giá phải trả. Và bây giờ, chúng ta đang yêu cầu quá nhiều về công nghệ?

Credits

 • Script: Tod Brilliant.
 • Story: David Kersey, Tod Brilliant, Asher Miller, and Richard Heinberg.
 • Modeling: Brien Hindman and David Kersey.
 • Rigging: Daniele Dolci.
 • Animation: Yuri Perrini and David Kersey.
 • Look Development: John Waynick and David Kersey.
 • Editing: David Kersey.
 • Sound Design: Dwight Chalmers and Jon McCallum.
 • Voice Over: Jame Cocanower.
 • Music: “Visum” by Kai Engel.
 • Manifesto