Manifesto Author

Richard Heinberg là thành viên cấp cao của Post Carbon Institute và được nhiều người coi là một trong những nhà giáo dục hàng đầu trên thế giới về nhu cầu chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Ông là tác giả của mười ba cuốn sách, bao gồm Our Renewable Future: Laying the Path for One Hundred Percent Clean Energy (2016). Ông là tác giả của nhiều bài tiểu luận và bài báo đã xuất hiện trên Nature, Christian Science Monitor, Wall Street Journal và những nơi khác; đã được trích dẫn và phỏng vấn vô số lần cho báo in, truyền hình và đài phát thanh; và đã nói chuyện với hàng trăm khán giả ở mười bốn quốc gia.

Xem thông tin Animation Team